Polecenie Zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma przekazywania regularnych wpłat różnym firmom i instytucjom, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości.

Miliony osób wykorzystuje tę formę płatności do regulowania opłat za: prąd, gaz, telefon, kablówkę czy rat kredytu. Również wiele organizacji pozarządowych w Polsce korzysta z polecenia zapłaty.

Polecenie zapłaty polega na tym, że raz w miesiącu z Pana/Pani konta bankowego, bez żadnych dodatkowych formalności, na konto Katolickiego Stowarzyszenia „Serca dla Serc” będzie przekazywana określona wcześniej przez Pana/Panią kwota.

Aby uruchomić tę formę darowizny wystarczy tylko pobrać, wydrukować i wypełnić formularz polecenia zapłaty, który znajduje sie poniżej. Następnie dostarczyć/przesłać zgodę do Stowarzyszenia. My przekażemy Twoją zgodę do banku, w którym prowadzisz rachunek bankowy wskazany w zgodzie.

 

Dzięki tej formie rozliczeń nie musi Pan/Pani dokonywać przelewu środków w banku lub na poczcie. Od momentu ustanowienia polecenia zapłaty, np. 15 dnia każdego miesiąca nasze Stowarzyszenie inicjuje transakcję w banku i darowizna jest automatycznie przekazywana na rachunek Stowarzyszenia.

Wszystkie transakcje dokonane za pomocą Polecenia Zapłaty są odnotowane na wyciągu bankowym, który otrzymuje Pan/Pani z banku. W pełni elektroniczna forma przepływu informacji i rozliczeń redukuje możliwość powstania prostych błędów popełnianych przy dyspozycjach wypisywanych ręcznie.

W każdym momencie można zrezygnować z usługi polecenia zapłaty. Dokonuje się tego poprzez kontakt z bankiem w którym usługa jest uruchomiona.