Jesteśmy grupą osób, których połączyła wspólna pasja — chęć pokonywania wyzwań w przestrzeni, pomocy, aktywizacji.... Wśród nas są pasjonaci zarówno pełno- jak i niepełnosprawni.

             Idea utworzenia Katolickiego Stowarzyszenia „Serca dla Serc” w Jasionnie  narodziła się w 2008 r. jako działanie grupy osób mających na celu realizację marzeń o stworzeniu miejsca służącego pomocą osobom zamieszkującym naszą miejscowość. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą na wszelkiego rodzaju pomysły i współpracę dla osiągnięcia celu jakim jest stworzenie warunków sprzyjających aktywizacji, aktywności społeczno zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich integracja ze społeczeństwem lokalnym poprzez kształtowanie świadomości obywatelskiej. Mamy nadzieje, że jako zrzeszenie grupy osób zaangażowanych we wspólną pracę będzie nam łatwiej tworzyć przyjazny świat  wokół nas.

                 Obszarem naszego działania jest szeroko pomoc i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. Miłe usposobienie dopełniają się nawzajem, tworząc idealne warunki do współpracy w jednej przestrzeni. Staramy się zapewnić wszechstronną, systematyczną pomoc poprzez zorganizowane formy działania wykorzystując zgromadzone środki. Stowarzyszenie organizuje całościowe wsparcie w celu stworzenia im warunków do pełnego rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym i lokalnym.